Szkoła Cnót Obywatelskich

Równolegle z dziełem odbudowy materialnej Ołtarza Ojczyzny w Bazylice Świętego Krzyża podjęto starania o wypełnienie przestrzeni duchowej wokół niego. Uznano, że godnym wypełnieniem misji związanej z tytułem "Ołtarz Ojczyzny" będzie utworzenie "Szkoły Cnót Obywatelskich".
Propozycja takiej nazwy wypłynęła od bpa Piotra Jareckiego. Wokół tej idei stworzono program skierowany do młodzieży skupionej w stowarzyszeniach i ruchach katolickich. Do udziału w tym przedsięwzięciu zaprosiliśmy arcybiskupów, biskupów polskich oraz wybitnych specjalistów świeckich. Nawiązując do ponad 20 - letniej tradycji odprawiania w kościele Świętego Krzyża Mszy świętej w intencji Ojczyzny, postanowiliśmy, że także w ramach Szkoły Cnót Obywatelskich Msze święte w intencji Ojczyzny i Ojca Świętego będą odprawiane każdego szesnastego dnia miesiąca.Podczas tych Mszy celebrujący je arcybiskupi i biskupi podejmą w kazaniach rozważania na zasugerowany wcześniej temat społeczny i patriotyczny. Jego zaś rozwinięciem jest każdorazowo spotkanie dyskusyjne w dolnym kościele w środę po szesnastym dniu miesiąca. Podczas tych spotkań wykłady głoszą specjaliści świeccy. Cykl tych spotkań rozpoczął 16 listopada 2004 roku Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski. Warto podkreślić, że idea Szkoły Cnót Obywatelskich płynie z umiłowania Ojczyzny, którym przepełnione było serce i całe życie Ojca Świętego Jana Pawła II. Od Szkoły Cnót Obywatelskich działającej przy Ołtarzu Ojczyzny ma płynąć jasne i mocne przesłanie, że warto żyć w prawdzie, warto być szlachetnym, odpowiedzialnym, warto myśleć w kategoriach dobra wspólnego, polskiej racji stanu, rozumieć i spełniać polskie obowiązki w duchu najlepszych naszych tradycji.
Kontakt z organizatorem:
Parafia Świętego Krzyża,
ul. Krakowskie Przedmieście 3,
00-047 Warszawa,
tel. 826-89-10, fax. 22 826 89 10 w.821,
Zobacz galerię zdjęć