Chór Świętokrzyski "Sursum Corda"

 

 

Chór Bazyliki Świętego Krzyża „Sursum Corda” powstał prawie 150 lat temu i jest najstarszym warszawskim chórem kościelnym.  Gazeta Warszawska z dn. 2.XI 1866 r. donosiła: Wczoraj w kościele Śgo Krzyża, nowo zawiązany chór (…) wykonał po raz pierwszy na sumie mszę Krogulskiego. Odtąd w każdą Niedzielę i Święta, wykonywać będzie pienia religijne.

 

 

 

 

Od tamtego dnia chór Sursum Corda towarzyszy najważniejszym wydarzeniom historycznym i religijnym parafii. Chór miał zaszczyt śpiewać dla Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Jego pielgrzymek do Ojczyzny, a także dwukrotnie w Rzymie. Chórem Bazyliki Świętego Krzyża kierowali znani kompozytorzy i muzycy, m.in. Jan Maklakiewicz i Feliks Rączkowski. W 1976 r. dyrygentem chóru został Stanisław Kuczewski, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie przez 28 lat. Z jego inicjatywy w Bazylice Świętego Krzyża co roku odbywają się koncerty pasyjne, w których uczestniczą kościelne chóry z Warszawy i okolic. Od 2004 r. dyrygentem chóru Sursum Corda jest Emilia Melon – absolwentka wydziału Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Warszawie.


Chór Sursum Corda kontynuuje swoją długoletnią tradycję. Bierze udział we mszach świętych transmitowanych przez Polskie Radio oraz we wszystkich ważnych uroczystościach parafii. Koncertuje z powodzeniem również poza parafią. W 2012 r. na Festiwalu Mater Misericordiae w Ząbkach chór zdobył srebrny dyplom i I miejsce w kategorii Chóry Seniora.


W myśl, że „dobra muzyka i śpiew kościelny są aktem czci Bożej i pociągają ludzi do świątyni..." serdecznie zachęcamy do wspólnego śpiewania. Spotykamy się tylko dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i środy o godz. 18.00 w sali św. Wincentego a Paulo.


 

 


Chórzyści:


Soprany:

Anna Briesemeister, Jagoda Gębalska, Ewa Gruchalska, Joanna Horoch, Anna Kasprzyk, Krystyna Maciejewska, Róża Mostowska, Justyna Rząsa, Barbara Styś


Alty:

Magdalena Kasperek, Grażyna Kulesza, Iwona Liwak, Ewa Parszewska,  Henryka Pietrusińska, Maria Sommer


Tenory:

Andrzej Daroch, Dominik Kowalczyk, Sławomir Kowalski


Basy:

Bogdan Niestojek, Łukasz Podgajny, Jerzy Uklański
Dyrygent:


Emilia Melon ukończyła klasę skrzypiec w Zespole Szkół Muzycznych II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a następnie Dyrygenturę Chóralną pod kierunkiem prof. Katarzyny Sokołowskiej w warszawskiej Akademii Muzycznej. Od października 2004 roku jest dyrygentem chóru "Sursum Corda" działającego przy Bazylice Świętego Krzyża oraz specjalistą ds. audio w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych. Jako skrzypaczka występowała w kraju i za granicą (Niemcy, Szwajcaria, USA) współpracując z chórem przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach oraz z trio skrzypcowo-gitarowym „Melonowe Struny”.

Działa spontanicznie, z wielkim zapałem. Żadnych wyzwań się nie boi! :)

Kontakt:

ks. Dariusz Kurek CM, tel. 22 826 89 10; 22 203 59 93; 22 203 58 41; w. 836;

 


Zobacz galerię zdjęć