piątek, 15 listopad 2013 12:49

Oświadczenie Kurii Metropolitalnej Warszawskiej

Napisane przez 

Oświadczenie Kurii Metropolitalnej Warszawskiej


W związku z kontrowersyjną wystawą w Centrum Sztuki Współczesnej, w ramach której został sprofanowany Krzyż, znak Męki i Śmierci Chrystusa dla chrześcijan, a równocześnie ogólnoludzki symbol godności człowieka, Kuria Metropolitalna Warszawska wyraża głębokie ubolewanie z powodu tak drastycznego przekroczenia granic artystycznego wyrazu i elementarnych norm etycznych.

Należy do nich szacunek dla przekonań religijnych drugiego człowieka oraz dla dziedzictwa kultury narodowej, której częścią jest zabytkowy krucyfiks, instrumentalnie wykorzystany w pokazywanym na wystawie filmie.

Kuria Metropolitalna wspiera słuszne działania wszystkich, którzy starają się zapobiec temu i podobnym nadużyciom.


Kard. Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Warszawa, 7 listopada 2013 r.

Czytany 3502 razy