wtorek, 08 kwiecień 2014 00:00

Gorzkie Żale w Bazylice Świętego Krzyża

Napisane przez 

Gorzkie żale są popularnym zbiorem pieśni o męce Pańskiej śpiewanych we wszystkich kościołach w Polsce podczas Wielkiego Postu w ramach nabożeństwa pasyjnego, w miejsce nieszporów. Jak co roku nabożeństwo Gorzkich Żali z naszej Bazyliki transmituje Radio Maryja.

 


Gorzkie żale swe powstanie zawdzięczają Księżom Misjonarzom działającym od połowy XVII wieku w Warszawie, przy kościele św. Krzyża. Założyli oni Bractwo św. Rocha, którego celem było oddawanie czci Panu Bogu, poprzez wspólne modlitwy, procesje i śpiewy. W okresie Wielkiego Postu Bractwo organizowało rozbudowane nabożeństwa pasyjne składające się z trzech części, z których każda poprzedzona była biczowaniem, a śpiew hymnów łacińskich, przeplatany był pieśniami wielkopostnymi w języku polskim. Treść pieśni mówiła bardzo dokładnie o męce Pana Jezusa i dlatego mogła być zrozumiała dla wszystkich. 2 stycznia 1707 roku na polecenie proboszcza Michała Tarło przygotowano książeczkę polską "O Męce Pańskiej". Wkrótce nabożeństwo uzyskało aprobatę polskich władz kościelnych oraz Stolicy Apostolskiej, która za udział w Gorzkich Żalach udzieliła szereg odpustów. Z czasem trafiły do wszystkich parafii nie tylko w Polsce, ale do środowisk polonijnych Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Melodie pieśni wzorowane są na melodyce chorału gregoriańskiego.

Nabożeństwo zostało połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, kazaniem pasyjnym i śpiewem suplikacji (Święty Boże).

Struktura tego nabożeństwa opiera się na strukturze dawnej Jutrzni.Rozpoczyna sie Zachętą lub Pobudką (analogia do współczesnego Wezwania) i wzbudzeniem intencji (czytanie). W każdej części znajduje się hymn i dwie pieśni.

Gorzkie Żale dzieli się na Zachętę i 3 części. W każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawia się 1 część:

- Zachęta
- Cz. I - I i IV Niedziela Wielkiego Postu
- Cz. II - II i V Niedziela Wielkiego Postu
- Cz. III - III Niedziela Wielkiego Postu i Niedziela Palmowa.

Zachęcamy do wysłuchania tegorocznych kazań pasyjnych. Kazania są dostępne w załącznikach (do pobrania) poniżej. 

Czytany 4752 razy