niedziela, 17 sierpień 2014 08:05

XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

Napisane przez 

ZAPROSZENIE
na XXXII Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę
w dniach 20-21 września 2014 r.

Do wszystkich Ludzi Pracy w Polsce
Do Duszpasterzy Ludzi Pracy

 

Zapraszam wszystkich ludzi pracy i ich rodziny na XXXII Pielgrzymkę do tronu Królowej Polski na Jasną Górę. Świat Pracy zjednoczony przed tronem Królowej Polski złoży dziękczynienie za kanonizację Świętego Jana Pawła II - pracownika fabryki Solwaj, kapłana, biskupa, kardynała i Papieża, który wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie.

Staniemy zjednoczeni Ewangelią, by zaświadczyć, że nie ma integralnego rozwoju Ojczyzny bez poszanowania Bożych przykazań. W imię prawdy i sprawiedliwości chcemy  modlitewnie  zamanifestować, że prywatne interesy oligarchii koalicyjnej nie mogą wytyczać drogi rozwoju gospodarczego i kulturowego narodu.

W imię odpowiedzialności przed Bogiem i historią prosić będziemy, by podstępne ideologie i agresywne treści rodzimych mediów nie raniły ducha narodu wierzącego, ale zwróciły swe ostrze przeciw złu i grzechowi. Obrona młodego pokolenia przed złem należy do fundamentalnych obowiązków rodziców, szkoły, samorządów, instytucji państwowych i środków opiniotwórczych. Służba Ojczyźnie w obecnym czasie wymaga tego od nas wszystkich.

Przyniesiemy prośbę o chleb powszedni i błaganie, by chlebem powszednim stał się dialog między rodakami a nie przekrzykiwanie osób walczących o kość władzy. 

Zapraszam do Częstochowy wszystkich ludzi pracy, wierzących i dystansujących się od przekonań religijnych, ludzi z różnych central związkowych. Polecajmy trudne dziś naszej Ojczyzny.

Z wyrazami czci i poważania

Kazimierz Ryczan
Biskup Kielecki

Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy

Czytany 3408 razy