poniedziałek, 22 wrzesień 2014 16:32

Beatyfikacja bpa Álvaro del Portillo

Napisane przez 

W sobotę, 27 września w Madrycie odbędzie się beatyfikacja bpa Álvaro del Portillo, pierwszego następcy św. Josemaríi Escrivy, Założyciela Opus Dei.

 

Bp Álvaro oddał całkowicie swoje talenty – był doktorem w trzech specjalizacjach (inżynierii lądowej, historii i prawie kanonicznym) – na wierną służbę Kościołowi. Spełniał liczne i odpowiedzialne zadania, które powierzała mu Stolica Apostolska, zwłaszcza podczas Soboru Watykańskiego II. W 1982 r. św. Jan Paweł II ustanawiając Opus Dei jako Prałaturę Personalną, mianował Álvaro del Portillo pierwszym Prałatem tej instytucji kościelnej, a w 1991 r. udzielił mu sakry biskupiej. Był głęboko zjednoczony z Papieżem i utrzymywał braterską więź ze wszystkimi biskupami. Znamienna była jego synowska przyjaźń ze św. Janem Pawłem II, którego uważał za podarunek Kościoła Polski dla Kościoła Powszechnego.

Był najwierniejszym duchowym synem św. Josemaríi Escrivy. Dzięki temu prowadził Opus Dei śladami Założyciela, którego wyniesienia na ołtarze szczęśliwie doczekał się w 1992 r. Z jego inspiracji powstało wiele dzieł apostolskich i charytatywnych na całym świecie, szczególnie w krajach potrzebujących – w Afryce, Ameryce Południowej i na Dalekim Wschodzie.

W roku 1989, spełniając życzenie św. Jana Pawła II, przyszły Błogosławiony zdecydował o rozpoczęciu pracy apostolskiej Opus Dei w Polsce. Kilka razy odwiedził Polskę: po raz pierwszy w 1979, wtedy to się spotkał z Kard. Stefanem Wyszyńskim. W 1991 uczestniczył w Światowym Dniu Młodzieży w Częstochowie.  Ostatni razy był w naszym kraju w październiku 1993 na pół roku przed śmiercią.

Pan powołał do Siebie tego dobrego i wiernego sługę wczesnym rankiem 23 marca 1994 r., zaledwie kilka godzin po powrocie z pielgrzymki do Ziemi Świętej. Znamienny jest fakt, że ostatnią Mszę św. w swoim życiu odprawił w Wieczerniku Pańskim.

Telewizja Trwam będzie transmitowała na żywo uroczystość beatyfikacyjną bpa Álvaro del Portillo w sobotę 27 września o godz. 12.00.

Więcej informacji o nowym błogosławionym można znaleźć:

https://alvaro14.org/index.php/pl/prasa/125-bp-alvaro-del-portillo-informacja-prasowa


https://alvaro14.org/index.php/pl/prasa/127-nauczanie-przyszlego-blogoslawionego-alvaro-del-portillo


https://alvaro14.org/index.php/pl/prasa/126-szkic-biograficzny-alvaro-del-portillo


http://www.opusdei.pl/pl-pl/article/film-cud-za-wstawiennictwem-don-alvaro/


http://www.opusdei.pl/pl-pl/article/film-saxum-wspomnienia-o-pralacie-alvaro-del-portillo-napisy/

 

Publikacje:

Salvador Bernal, Wspomnienie o Biskupie Alvaro del Portillo, Prałacie Opus Dei, Apostolicum 2010


Álvaro del Portillo, Ścieżki świętości, Polwen 2014


(wkrótce) Paweł Skibiński, Żywot człowieka wiernego, AA 2014

Czytany 3187 razy