piątek, 03 kwiecień 2015 23:55

Grób Pański 2015

Napisane przez 

PRZESŁANIE GROBU PAŃSKIEGO 2015 W BAZYLICE ŚWIĘTEGO KRZYŻA W WARSZAWIE

W obecności Jezusa Eucharystycznego stajemy w naszym rozważaniu pod Jego krzyżem. Wsłuchujemy się w słowo wypowiedziane z krzyża. Jest to słowo skierowane do Matki i umiłowanego ucznia: Niewiasto, oto syn Twój (...) oto Matka Twoja ( J19,26b-27a). przed Jezusem obecnym wśród nas pytamy jakie znaczenie miały te słowa dla Maryi i ucznia oraz jaką wymowę mają dla nas, dla Kościoła i naszej Ojczyzny?

 

Stojąc przed Grobem Pańskim wkomponowanym w Ołtarzu Ojczyzny, słowa Jezusa mają szczególna wymowę - Matka, która się troszczy o nas, zawsze była % nami wchwilach tak bolesnych i trudnych dla naszej Ojczyzny. Matka, która nas nigdy nie opuściła. Jej wizerunek nosili Polacy w walce o niepodległość i wytrwanie, składali przed ołtarzem jako wotum zawarte w ryngrafach.

1. Ryngraf Maryjny Konfederacji Barskie], która zaprzysiężona przez zbrojny związek szlachty polskiej na Podolu w 1768r. stanął w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej, skierowany był przeciwko kurateli Imperium Rosyjskiego.
2. Patriotyczny ryngraf nawiązujący do powstań: listopadowego 183Or i powstania styczniowego 1863r., które były zrywem niepodległościowym w okresie 123 łat niewoli rozbiorowej Polski
3. 
Ryngraf Maryjny okresu odzyskania niepodległości w 1918r.
4. Ryngraf Maryjny Trzeciej Dywizji Strzelców Karpackich 1942r., podstawowej formacji Armii Polskiej na Wschodzie, którą stanowili głównie Polacy, którzy zostali zwolnieni z łagrów sowieckich.
5. Ryngraf Maryjny Narodowych Sił Zbrojnych, polskiej konspiracyjnej organizacji wojskowej obozu narodowego działającej podczas II wojny światowej i w okresie powojennym walcząc o suwerenność narodową przed totalitaryzmem sowieckim.
6. Powstanie warszawskie 1944r.,
7. Patriotyczny ryngraf Maryjny, który nosił przy sobie Stefan Melak - jeden z 96 ofiar katastrofy smoleńskiej w 2010r.

Opracowanie, projekt i realizacja Grobu Pańskiego art. plastyk Ireneusz Chmurzyński

Czytany 3766 razy