sobota, 04 kwiecień 2015 15:07

Życzenia Świąteczne

Napisane przez 

Wszystkim naszym Parafianom oraz tym,

którzy gromadzą się w naszej Bazylice świętokrzyskiej życzymy,

aby w świetle płynącym z tajemnicy

Zmartwychwstania Pańskiego,

w nowy sposób, spojrzeli na swoją codzienność,

zwłaszcza na wszystkie trudy i cierpienia.


Zmartwychwstały Pan jest z nami na drodze wiary,

by umacniać naszą nadzieję.

Miłość Boga zwyciężyła nad śmiercią i grzechem,

i dzięki zbawczemu dziełu Chrystusa,

otrzymaliśmy nowe życie.

Trwajmy w radosnym dziękczynieniu za łaskę Odkupienia

i bądźmy odważnymi i wiernymi świadkami

Zmartwychwstałego Pana!

A On i nam wszystkim przynosi także w darze Swój pokój!


Ks. Proboszcz Zygmunt Robert Berdychowski CM

wraz z duszpasterzami posługującymi

przy Bazylice Świętego Krzyża

Czytany 3976 razy