piątek, 22 czerwiec 2018 02:00

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Ludwika Wierzchołowskiego CM

Napisane przez 

W niedzielę 24 czerwca, na Mszy św. o godz. 13.00 będziemy przeżywali złoty jubileusz kapłaństwa ks. Ludwika Wierzchołowskiego posługującego od 2006 r. w naszej parafii świętokrzyskiej. Ksiądz Ludwik urodził się 3 listopada 1943 r. w Równem, na terenie diecezji Łuckiej – to dawne kresy naszej Rzeczpospolitej - Wołyń (dzisiaj Ukraina); tam zostali skierowani do pracy Jego rodzice, którzy byli nauczycielami. Możemy sobie wyobrazić, znając historię zbrodni wołyńskiej, co przeżywała tam wtedy rodzina ks. Ludwika. Po zakończeniu II wojny światowej zostały te tereny zajęte przez Związek Radziecki i rodzina ks. Ludwika musiała przenieść się na Ziemie Zachodnie. 7 listopada 1961 r. nasz dzisiejszy Jubilat został przyjęty do Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Po odbyciu studiów filozoficzno-teologicznych, 21 czerwca 1968 r. ks. bp Julian Groblicki, sufragan krakowski udzielił Mu święceń kapłańskich. Swoją posługę rozpoczął ks. Ludwik jako katecheta w Pabianicach, a potem od 1969 r. pracował w Tarnowie i dalej od 1976 w Bydgoszczy. W latach 1980-82 był duszpasterzem powołaniowym w naszym Zgromadzeniu. Od 1982 r. był przez 9 lat proboszczem i superiorem w parafii misjonarskiej w Trzcielu; w tym czasie z Jego inicjatywy została tam zbudowana nowa plebania, która pełniła też funkcję domu rekolekcyjnego. W latach 1992-98 ks. Ludwik był superiorem Domu misjonarskiego w Krakowie, na Kleparzu, a następnie przez dwa lata pracował w Warszawie, w naszej parafii świętokrzyskiej. Od roku 2000 raz jeszcze pełnił przez 6 lat posługę proboszcza i superiora w Trzcielu. Od 2006 r. nasz Jubilat ponownie pracuje w naszej parafii. Obecnie ks. Ludwik jest opiekunem parafialnego oddziału „Akcji Katolickiej”, parafialnej grupy „Totus Tuus”, prowadzi nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca i ofiarnie nawiedza chorych z posługą sakramentalną. W niedziele dojeżdża do kaplicy domu Sióstr Miłosierdzia w Łbiskach pod Warszawą. We wszystkich parafiach, w których pracował ks. Jubilat ze szczególnym zamiłowaniem pełnił funkcję opiekuna ministrantów.

Miejsce urodzenia naszego Jubilata i historia Jego rodziny z pewnością wpłynęły na to, że ks. Ludwikowi bliskie są dzisiejsze losy Kresowiaków i także wśród nich pełni okazjonalnie posługę kapłańską. Wraz z Czcigodnym Jubilatem dziękujemy Bogu za łaskę 50 lat kapłaństwa i serdecznie życzymy, aby w dalszej, oby najdłuższej posłudze kapłańskiej towarzyszyło Mu obfite Boże błogosławieństwo. Niech Bóg hojnie udziela wszelkich potrzebnych darów, także zdrowia, a wierne podążanie za Chrystusem Dobrym Pasterzem będzie źródłem pokoju i radości.

 

Czytany 2459 razy