sobota, 21 marzec 2020 02:00

Śp. ks. prałat Piotr Pawlukiewicz

Napisane przez 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy dzisiaj wiadomość o śmierci ks. prałata Piotra Pawlukiewicza wspaniałego kaznodziei, rekolekcjonisty i członka naszej Redakcji Mszy św. Radiowej. Pierwsze kazanie na Mszy św. radiowej ks. Piotr wygłosił 20 września 1992 r., a ostatnie 1 stycznia 2019 r. Łącznie wygłosił 120 kazań radiowych.

Pamiętać Go będziemy jako życzliwego i oddanego kapłana - erudytę, człowieka wielkiej wiary i wielu talentów.

Czytany 2301 razy