niedziela, 07 marzec 2021 01:00

Wspieramy budowę kaplicy Prymasa Tysiąclecia - Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Napisane przez 

Obecność Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego głęboko odcisnęła się w historii naszej świątyni:

  • W 1950 roku udzielił święceń kapłańskich w naszym kościele.
  • W zapiskach więziennych pod datą 27 września 1953 roku zano­tował m.in.: „Dziś miałem wizytować parafię Św. Krzyża w Warsza­wie. Niepokoje się tym, czy który z księży biskupów zastąpił mnie. To jest prawdziwy „Święty Krzyż”. Dotychczas nigdy nie zawiodłem terminu wyznaczonego. Szkoda mi księży misjonarzy, którzy tak sta­rannie przygotowywali się do tej wizytacji”.
  • 4.11.1956 roku miało miejsce pierwsze spotkanie z Ks. Prymasem po jego niedawnym uwolnieniu z więzienia. Ks. Prymas wygłosił ka­zanie, a we Mszy Świętej uczestniczyły tłumy wiernych, którzy, wg relacji dziennikarza „Słowa Powszechnego”, reagowali wielkim wzruszeniem i płaczem.
  • W styczniu 1969 roku poświęcił w kościele Św. Krzyża główny ołtarz, który został całkowicie zniszczony podczas Powstania Warszawskie­go, o po latach żmudnej pracy pieczołowicie zrekonstruowany.
  • W niedziele: 13, 20, 27 stycznia 1974 r. - wygłosił kazania, które z racji poruszonych zagadnień („Homo Dei”, „Homo oeconomicus”, „Homo politicus”) odbiły się szerokim echem i nazwano je „Kaza­niami Świętokrzyskimi”.
  • 19.09.1980 r. - ks. Prymas wydanym przez siebie dekretem ustano­wił „Kościelną Redakcję Transmisji Mszy Świętej” przy kościele Św. Krzyża w Warszawie.

Warto też wiedzieć, że okazała świeca ofiarowana przez Papieża Jana XXIII Ks. Kard. S. Wyszyńskiemu dla Warszawy, decyzją ks. Pry­masa, została przekazana kościołowi Św. Krzyża (marzec 1961 r.). Znajduje się ona w gablocie umieszczonej na ścianie przed prezbi­terium.

Planowana kaplica poświęcona Prymasowi Tysiąclecia ma być urządzona naprzeciw już istniejącej kaplicy Św. Jana Pawła II, by także podkreślić nierozerwalny związek tych dwóch wielkich Ludzi Kościoła i wielkich Polaków. „Czcigodny i umiłowany Księże Pryma­sie! Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby no Stolicy Piotrowej tego papieża - Polaka... gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem. Twojej heroicznej na­dziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła... i tego całe­go okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, który jest związany z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem...”. (Jan Paweł II podczas audiencji dla Polaków
23.10.1978 r.)

4 marca br. odbyła się w naszej Bazylice prezentacja reprintu tekstu tych sławnych „Kazań świętokrzyskich” wydanych pierwotnie w_1974_r., przez „Wydawnictwo Rycerza Niepokalanej” we Włoszech. Jest to tekst kazań wygłoszonych w_styczniowe niedziele 1974_r., które do dzisiaj zachowały swoją aktualność. Publikacja jest do nabycia w_Bazylice Świętego Krzyża; uzyskane ze sprzedaży środki są przeznaczone na budowę kaplicy ku czci Prymasa Tysiąclecia. Można to dzieło też wesprzeć przez wpłaty na konta:
Fundacja Sursum Corda KRS 0000179415 konto wpłaty 1% podatku od darowizny
Konto Fundacji: 79 1240 1040 1111 0010 0139 8169
Konto Parafii: 33 1160 2202 0000 0003 7314 4563