sobota, 09 kwiecień 2022 23:13

Niedziela Palmowa

Napisane przez 

Niedziela Palmowa zwana też Niedziela Męki Pańskiej otwiera Wielki Tydzień w którym wspominamy najważniejsze wydarzenia zbawcze: Mękę Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Święcąc palmy i udając się z nimi w procesji do ołtarza wspominamy tłumy które wyszły witać wkraczającego do Jerozolimy Syna Bożego tak jak w starożytności zwykło się wychodzić na spotkanie przybywającego z wizytą władcy. Gałązki palmowe oraz okrzyk Hosanna – „wybaw!” były wyrazem ich wiary, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem, który nadchodzi aby przynieść upragnione wyzwolenie. Aż trudno uwierzyć, że ten niezwykły entuzjazm tłumu w ciągu zaledwie kilku dni zmieni swoje zabarwienie, że okrzyk radosnego przywitania stanie się bezlitosnym domaganiem wyroku – Ukrzyżuj Go! Czyżby mieszkańcy Jerozolimy wzgardzili Mesjaszem, który nie zamierza zmienić świata zbrojną interwencją lecz siłą miłości?  A my za kogo uważamy Jezusa? Czy wyznajemy w nim Mesjasza który wskazuje nam miłość jako jedyne narzędzie przemiany świata?

Czytany 1878 razy