sobota, 22 październik 2022 16:46

Wypominki 2022

Napisane przez 

Wypominki

Wypominki to modlitwa połączona z wymienianiem imion naszych bliskich zmarłych, która w naszej Bazylice jest odmawiana przez osiem kolejnych dni po uroczystości Wszystkich Świętych o 17.30 (wypominki jednorazowe) lub w każdą niedzielę 11.30 (wypominki roczne).

Wypominki mają początek w starożytnej liturgii gdy podczas nabożeństw odczytywano tzw. „dyptyki”, czyli tabliczki na których zapisywano zarówno imiona składających ofiarę, jak i tych, za których ona była składana.

Dzisiejsze wypominki, są kontynuacją starożytnych „dyptyków”. Ich celem jest wyrażenie modlitewnej pamięci o tych, którzy przekroczyli granice śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartach wypominkowych oraz odczytując je podczas wspólnej modlitwy wyrażamy naszą wiarę, że te imiona są zapisane w  Księdze Życia.

W naszej Bazylice Mszę św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach odprawiamy w każdą pierwszą środę miesiąca o 18.00. Wypominki to modlitwa o uwolnienie zmarłych od kar za popełnione grzechy, aby mogli opuścić czyściec i wejść do nieba. Składając prośbę o wypominki pamiętajmy, że jest to szczególny wyraz naszej miłości oraz modlitwy za tych, którzy już odeszli.

Karty z imionami zmarłych

oraz ofiary przeznaczone na Msze św. w ich intencji

można składać w zakrystii lub do skarbony z napisem WYPOMINKI.

Czytany 441 razy