Akcja Katolicka

Sługa Boży Jan Paweł II do Biskupów polskich, przybyłych do Watykanu z wizyta "ad limina Apostolorum", w dniu 12 stycznia 1993 roku mówił : "W Kościele wybiła dzisiaj godzina laikatu (...). Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która niegdyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców.Trzeba więc, by na nowo odżyła". Przygotowania do reaktywowania Akcji Katolickiej w Polsce trwały trzy lata. Dekretem z dnia 2 maja 1996 roku Ksiądz Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, powołał Akcję Katolicką. Akcja Katolicka w parafii Świętego Krzyża powstała w maju 1996 roku. Do chwili obecnej przewinęło się przez Parafialny Oddział ponad 46 osób. Obecnie liczy 11 członków. Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (POAK) jest p. Krzysztof Gołębiowski. Spotkania odbywają się w poniedziałki raz na dwa tygodnie o godz. 17.30 w sali poradnictwa rodzinnego. Tematyka spotkań obejmuje bieżące zagadnienia natury religijnej i społecznej. Akcja Katolicka ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo działającym w naszej parafii. Opiekunem grupy jest ks. Ludwik Wierzchołowski CMNabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca
W pierwszą sobotę lutego br. z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, oraz czcicieli Matki Bożej - zostało wprowadzone w naszej świętokrzyskiej Bazylice, nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Celem tego Nabożeństwa, którego cykl obejmuje pięć pierwszych sobót miesiąca, jest wynagrodzenie za pięć największych obelg, jakie zadają ból Niepokalanemu Sercu Maryi: Są to:

  • bluźnierstwa przeciw Jej Niepokalanemu Poczęciu
  • bluźnierstwa przeciw Jej świętemu Dziewictwu
  • wszystkie te obelgi, przez które usiłuje się otwarcie wpoić w serca dzieci - obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec Niepokalanej Matki Jezusa
  • bluźnierstwa, które znieważają Matkę Najświętszą w Jej świętych wizerunkach.


Wszystkich czcicieli NMP., którzy pragną uczestniczyć w Nabożeństwach wynagradzających, zapraszamy w pierwsze soboty miesiąca o g. 11.00, do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.


Zobacz galerię zdjęć