Pierwsza Komunia ŚwiętaPierwsza Komunia Święta - Rocznica Pierwszej Komunii ŚwiętejBezpośrednie przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. rozpoczyna się w klasie II poprzez katechizację i spotkania w parafii, ale rodzice do tego wydarzenia przygotowują dziecko już od samego urodzenia poprzez wspólną modlitwę, pacierz, udział w życiu liturgicznym parafii, Mszę świętą. Dziecko przystępuje do I Komunii Świętej w swojej parafii. Tylko w uzasadnionych sytuacjach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu:

  • pisemnej zgody z własnej parafii
  • zaświadczenia o uczęszczaniu na katechizację i dopuszczeniu do I Komunii Świętej wydane przez katechetę.


Rodzice dzieci, które zostały ochrzczone w innej parafii są zobowiązani do przedstawienia świadectwa chrztu.

Przygotowanie do I Komunii Świętej w parafii Świętego Krzyża:
Katecheza dla rodziców w II niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 10.30 (dolny kościół Bazyliki Świętego Krzyża). Dzieci w tym czasie spotykają się na katechezie w czterech grupach pod opieką odpowiednio przygotowanych animatorów.


Dzieci do I Komunii Świętej przygotowują: s. Dorota Adamek SM i ks. Marcin Rolke CM.