Sakrament Bierzmowania


Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania:

  • przygotowanie młodzieży - w niedzielę o godz. 13.00 w dolnym kościele. Spotkania prowadzi - ks. Michał Stanikowski CM.
  • przygotowanie dorosłych we wtorek i czwartek od godz. 19.00 w sali św. Wincentego a Paulo, po ogłoszeniu cyklu. Spotkania prowadzi ks. Tadeusz Ristau CM. 
Warunkiem przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jest:
  •  uczestnictwo w spotkaniach przygotowujących
  •  złożenie pisemnej prośby o udzielenie Sakramentu Bierzmowania
  •  udział w katechizacji szkolnej (nie dotyczy dorosłych)
  •  przedstawienie wyciągu z aktu chrztu
  •  osoby z poza parafii winny przedstawić pisemną zgodę własnego proboszcza