Sakrament Chrztu Świętego

Dziecko powinno być ochrzczone w parafii jego rodziców (w uzasadnionych przypadkach za zgodą pisemną proboszcza własnego w innej parafii). Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, by wybrane imię było zgodne z duchem chrześcijańskim. Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestnych.

Chrzestni powinni:
  mieć co najmniej 16 lat
  być osobami, które przyjęły sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania
  być wierzącymi i systematycznie praktykującymi
  mieć intencje wypełnienia tego zadania

W celu spisania aktu chrztu dziecka, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej, najlepiej z rodzicami chrzestnymi, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym chrztem i przedstawić do wglądu:
  odpis aktu urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego)
  świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka
  świadectwa moralności chrzestnych (od własnych proboszczów)
  podać dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)
  złożyć podpisy pod aktem chrztu

W dniu chrztu należy:
  zgłosić się 15 minut przed ceremonią
  przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę

Podczas ceremonii chrztu wszyscy powinni przystąpić do Komunii świętej.

Sakrament Chrztu świętego w parafii Świętego Krzyża udzielany jest w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 13.00.


Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest również w Kościele SS. Wizytek, który znajduje się na terenie naszej parafii. Kancelaria czynna jest codziennie w godz. 9.00-11.30 i 15.40-16.30. Zainteresowani zobowiązani są do zapoznania się zasadami postępowania w takim przypadku w kancelarii kościoła SS. Wizytek.