Apostolat Cudownego Medalika

Apostolat Cudownego Medalika w parafii Świętego Krzyża w Warszawie został założony 1 grudnia 1985 roku przez ks. prof. Teofila Herrmanna CM. Przez 15 lat przewodniczącą była p. Karolina Bucholtz, a od października 2001 roku przewodniczącą jest p. Maria Miodek. Obecnie grupa liczy 45 osób, 30 osób posiada legitymację jako dowód przynależności do Apostolatu Cudownego Medalika.
Spotkania formacyjne odbywają się w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godz. 13.00. Przebiegają zgodnie z programem zawartym w "Podręczniku Apostolatu Cudownego Medalika" opracowanym przez ks. prof. Teofila Herrmanna. Oprócz tego na comiesięcznych spotkaniach, dniach skupienia, spotkaniach okręgowych grupa pracuje wg ramowego programu na dany rok zawartego w Liście Dyrektora Krajowego do duchowej rodziny Apostolatu Cudownego Medalika.Charyzmatem pracy Apostolatu Cudownego Medalika jest szerzenie kultu Niepokalanej za pomocą Cudownego Medalika. Apostolat czynnie włącza się w życie parafii podejmując konkretne działania. Grupa Modli się także indywidualnie i wspólnotowo za Księży Misjonarzy i siostry zakonne, pracujące w naszej parafii. Apostołowie Maryjni włączają się również do następujących prac: częściowe prace porządkowe, sprzedaż cegiełek na renowację Bazyliki Świętego Krzyża, sprzedaż publikacji dotyczących Świętego Krzyża ("Kazania Radiowe", "Roczniki Świętokrzyskie"). Oprócz działalności na terenie parafii Apostołowie Maryjni działają w miarę możliwości na terenie diecezji w Ośrodku Apostolatu Cudownego Medalika na ul. Radnej 14.


Opiekunem Apostolatu jest obecnie ks. Piotr Rutkowski CM.