Sakrament Pokuty


Spotkanie z Chrystusem w Sakramencie Pokuty wymaga odpowiedniego usposobienia i należytego przygotowania. Usposobieniem jest miłość ku Bogu, a wyraża się ona przez szczerą wolę i gotowość do poprawy, co każe nam podjąć trud odpowiedniego przygotowania się do spowiedzi. Trzeba więc wypełnić warunki dobrej spowiedzi:

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu


Z sakramentu pokuty w Bazylice Świętego Krzyża można skorzystać:

  • Dni powszednie: 6.00 - 12.00 oraz 16.30* - 19.30
  • Sobota: 6.00 - 12.00 oraz 17.00 - 18.30
  • Niedziela: podczas każdej Mszy św.
  • I piątek miesiąca: 6.00 - 12.00 oraz 15.30 - 19.30

* w lipcu i sierpniu spowiedź popołudniowa od godz. 17.00