Bieżące inwestycje

W dniach od 05.07 – 10.05.2021 r. przeprowadziliśmy gruntowny remont kruchty znajdującej się pod prawą wieżą Bazyliki. Celem prowadzonych prac było przywrócenie pierwotnej architektury miejsca, która została zmieniona w czasie odbudowy Bazyliki po Powstaniu Warszawskim. W wyniku prac powstały dwie nowe przestrzenie: kaplica poświęcona błogosławionemu Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu, w której docelowo ma się pojawić rzeźba „Prymasa Tysiąclecia”, oraz nowa Kaplica Katyńska. Wspomniane prace mogły być wykonane dzięki pomocy finansowej otrzymanej od sponsorów: Polskiej Grupy Energetycznej - PGE oraz Instytutowi Pamięci Narodowej - IPN. Nieodzowny wkład wnieśli również indywidualni ofiarodawcy, których imion nie zamieszczamy ze względu na ochronę danych osobowych.


I. Polska Grupa Energetyczna - PGE w znacznej części sfinansowała budowę kaplicy „Prymasa Tysiąclecia”.


Kolejnym etapem będzie wykonanie marmurowej rzeźby błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
II. Instytutowi Pamięci Narodowej - IPN przyczynił się do powstania nowej Kaplicy Katyńskiej.

Przed:


Po:III. Doświetlenie obrazu Krzyża Św. w głównym ołtarzu

Przed:


Po:IV. Modernizacja dolnej zakrystii - nowe szafy


Galeria