środa, 24 grudzień 2014 10:09

Życzenia Świąteczne

Napisane przez 

Spełniły się słowa starotestamentalnego proroka Izajasza:
Naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło
” (Iz 9, 1).

I jak przed wiekami anioł Pański oznajmił pasterzom na polach pod Betlejem,
tak dzisiaj i nam głoszona jest dobra nowina,
że „
narodził się nam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan
(por. Łk 2, 11). 

Niech przeżycie, w uroczystość Bożego Narodzenia, pamiątki przyjścia na Świat Wcielonego Syna Bożego rozproszy wszelkie ciemności i smutki serca, bo „ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom” (Tyt 2, 11).


Narodzeniu Pana Jezusa towarzyszyła wielka radość, która ogarnęła niebo i ziemię. Jest ona obecna także podczas naszego spotkania żywego Chrystusa na uczcie eucharystycznej: I niech ta prawdziwa radość i Boży pokój wypełnia Wasze serca, Drodzy Parafianie i Wszystkich, którzy modlicie się w naszej Bazylice Świętokrzyskiej.


Niech niepowtarzalny wigilijny wieczór i świąteczne dni, przeżyte w klimacie Bożej miłości, umocnią czy też odbudują wszelkie dobre wzajemne więzi w rodzinie i otoczeniu.


Przyjmując z radością Nowonarodzonego Pana, Jego darami zechciejcie dzielić się z wszystkimi, a szczególnie samotnymi, opuszczonymi i cierpiącymi. Jednoczymy się z Wami Wszystkimi przy wigilijnym stole, wyśpiewując w naszych pięknych polskich kolędach radość i wdzięczność z narodzenia Pana!


 

Ksiądz Proboszcz Zygmunt Robert Berdychowski CM

wraz z duszpasterzami posługującymi 

przy Bazylice Świętego Krzyża

Czytany 3440 razy