wtorek, 24 grudzień 2019 00:00

Boże Narodzenie 2019 - życzenia

Napisane przez 

„Dziś… narodził się wam Zbawiciel” (Łk 2,11)

Adwentowa droga doprowadziła nas do świętowania Bożego Narodzenia i teraz z pasterzami i Mędrcami przychodzimy do Nowonarodzonego, by z aniołami wyśpiewać radośnie pieśń dziękczynienia za przyjście Zbawiciela na ziemię. Wraz z Maryją i Józefem chcemy też kontemplować przedziwną tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16). Narodził się nam Zbawiciel! (por. Łk 2,11). Te słowa wypowiedziane przez anioła do pasterzy w noc narodzenia Pana aktualizują się w bożonarodzeniowej świętej liturgii Kościoła. Niech obecność Zbawiciela pośród nas rozproszy wszelkie ciemności błędu, niewiedzy i kłamstwa, bo On przychodzi jako światłość świata (por. J 8,12). To bezbronne Niemowlę leżące na sianie w żłobie, to zarazem Bóg mocny, dawca łaski i niech też ta Jego moc pomoże nam zwyciężać wszelkie zło i grzech.

Przeżywając tajemnicę Bożego Narodzenia życzymy Wam, drodzy Parafianie oraz Wszystkim nawiedzającym naszą Bazylikę Świętego Krzyża, aby religijne przeżycie tej uroczystości umocniło w Was życie Boże zrodzone z łaski Pana. Niech ten szczególny, duchowy klimat miłości i pojednania związany ze świętami, które rozpoczęły się niepowtarzalnym wieczorem wigilijnym trwa jak najdłużej w Waszych sercach, rodzinach i w Waszym otoczeniu.

Z sercem rozpalonym na nowo Bożą miłością, która tak konkretnie objawia się w przyjściu Syna Bożego na ziemię, wejdźmy ufnie w Nowy Rok Pański 2020. Niech towarzyszy Wam na każdy dzień obfite błogosławieństwo Nowonarodzonego Pana i opieka Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Niech też Zbawiciel hojnie udziela wszelkich potrzebnych darów do życia zgodnego z naszą godnością dzieci Bożych, bo nie tylko zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, ale rzeczywiście, z Bożej zbawczej miłości nimi jesteśmy! (por. 1Jan 3,1). Te życzenia są też jednocześnie intencją naszej modlitwy za Was, naszych drogich Parafian oraz Wszystkich nawiedzających Bazylikę Świętokrzyską!

Ze świątecznymi i noworocznymi pozdrowieniami w Panu –
ks. Proboszcz Z.R. Berdychowski CM wraz z Duszpasterzami.
Czytany 2495 razy