Historia


Dekret ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego we wrześniu 1980 roku ustanawia Kościelną redakcję Transmisji Mszy Świętej przy kościele Świętego Krzyża. Pierwsza Msza Święta Radiowa zostaje odprawiona 21 września 1980 roku. Dnia 20 września przedstawiciel ds. Radia i Telewizji Urzędu ds. Wyznań oraz Sekretarz Episkopatu Polski podpisują jedenastopunktowe porozumienie w sprawie transmisji radiowej mszy świętej. Tymczasowy Regulamin Kościelnej Redakcji Transmisji Mszy Świętej przez Polskie Radio podpisano 25 września. Kalendarz odprawiania mszy ustalany jest z dwunastomiesięcznym wyprzedzeniem.

Teksty homilii mają być przedstawione Redakcji na dwa tygodnie przed transmisją. Ksiądz wygłaszający homilię musi się ściśle trzymać podanego wcześniej tekstu kazania. Członkowie Redakcji są mianowani dekretami ks. Prymasa, reprezentują różne specjalności teologiczne i pochodzą spoza parafii. Przewodniczącym Redakcji jest proboszcz kościoła Świętego Krzyża. Dnia 13 grudnia 1981 roku w okresie stanu wojennego nastąpiła przerwa w nadawaniu Mszy Świętej Radiowej do 17 stycznia 1982 roku. Msza święta radiowa dla chorych - to realizacja jednego z postulatów zrodzonej "Solidarności". Był to postulat podyktowany humanizmem i międzyludzką solidarnością z chorymi, cierpiącymi, więzionymi, odosobnionymi, pełniącymi służbę wojskową. Poprzez Mszę świętą radiową zostało w tych trudnych czasach w naród rzucone ziarno prawdy i odwagi, że naród nie może być dłużej okłamywany. Podczas, gdy ideologie komunistyczne niszczyły tradycyjne wartości, to właśnie Msza święta wywalczona przez "Solidarność" zwyciężyła w imię tych wyższych wartości. Słuchają jej także wierni w kraju i za granicą. Od samego początku po dzień dzisiejszy Msza Święta Radiowa jest wielkim przeżyciem dla wielu chorych, samotnych i cierpiących. Daje możliwość zgłębiania słowa Bożego i refleksji w kontekście głoszonego kazania, liturgii i śpiewu.
W dniu 18 września 2005 roku świętowaliśmy 25 rocznicę transmitowania Mszy świętej z Bazyliki Świętego Krzyża przez Polskie Radio.Uroczystościom przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ks. Bp Józef Zawitkowski. Koncelebrowali księża, którzy kiedyś stanowili i obecnie stanowią Redakcję Mszy Świętej Radiowej - ks. Marek Białkowski CM, ks. Józef Jachimczak CM, ks. Piotr Pawlukiewicz, ks. Stefan Gwiazdowski, ks. Tadeusz Huk, O. Jacek Salij, O. Mirosław Paciuszkiewicz, ks. Wiesław Kądziela , a także Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji św. Wincentego a Paulo Arkadiusz Zakręta CM oraz ks. Rafał Sztejka - szef redakcji programów katolickich Polskiego Radia i ks. Stanisław Michałowski - redaktor naczelny "Apostolstwa Chorych". Uroczystość uświetnił Chór Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Po Mszy św. odbyło się w sali św. Wincentego a Paulo spotkanie wiernych z Redakcją oraz wręczenie jubileuszowych medali osobom szczególnie zasłużonym dla tej Mszy św. Msza św. transmitowana była przez Jedynkę Polskiego Radia, a także Telewizję Polską Program I. Medal pamiątkowy został wykonany przez Mennicę Polską i jest autorstwa pana prof. Stanisława Słoniny. Dnia 15 października 2005 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród "Totus". Redakcja Mszy św. Radiowej, transmitowanej z Bazyliki Świętego Krzyża od 25 lat przez Polskie Radio otrzymała nagrodę w kategorii - "Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno - wychowawcza". W listopadzie 2006 roku Polskie Radio wydało album "Kochani moi" zawierający 4 płyty CD z 16 kazaniami J. E. Księdza Biskupa Józefa Zawitkowskiego w wersji głosowej. Kazania te Ksiądz Biskup głosił w latach 1980 - 2005 podczas Mszy świętych transmitowanych z Bazyliki Świętego Krzyża przez Polskie Radio. Wszystkie homilie głoszone podczas radiowych Mszy świętych zostały wydane w formie książkowej pt.: "Kazania Świętokrzyskie". Dotychczas ukazało się 21 tomów. Wszystkie można nabyć w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, w Wydawnictwie Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy Krakowie oraz księgarniach katolickich.